சுங்கை சிப்புட்டில் ஜசெக, பி.எஸ்.எம். போட்டியிட்டால் தே.மு.க்கே வெற்றி!
November 14, 2017
Najib ucap takziah kepada mangsa gempa bumi sempadan Iran-Iraq
November 14, 2017

Headscarf ban: Set the record straight, DAP tells gov’t

KUALA LUMPUR, Nov 14: DAP’s Puchong MP Gobind Singh Deo has urged the government to address the issue of a policy which bars  female Muslim staff from wearing the tudung at the front desk of the hotel industry.

“The government must address this and set the record straight, be it by legislation or otherwise.

“If there is a need for a court ruling on the matter, I am prepared on behalf of the DAP, to offer legal assistance to those affected to challenge such a ruling in court as to the legality or otherwise of such policies,” said Gobind.

Gobind, who is also DAP deputy chairman, argued that there is no reason as to why there needs to be in place any policy which bans the use of the tudung in that industry.

“Such a ban is to my mind arbitrary, discriminatory and unconstitutional.

“It offends against the constitutional right of a person to profess and practice his or her religion.

“It is also highly insensitive to the religious belief of Muslim women, which right we should respect and uphold. To my mind an outright ban on the tudung in this instance is unreasonable,” he said. 

Comments are closed.